Účetnictví:

 • průběžné zpracování a vedení účetnictví pro právnické osoby
 • účetní deník
 • hlavní kniha
 • vydané a přijaté faktury
 • pokladna a banka
 • interní doklady
 • DPH
 • ostatní závazky a pohledávky
 • evidence majetku a odpisy
 • ostatní dle potřeby

   Daňová evidence:

 • průběžné zpracování daňové evidence pro fyzické osoby
 • daňová evidence (peněžní deník)
 • kniha pohledávek a závazků
 • přehled příjmů a výdajů
 • pokladní kniha
 • bankovní výpisy
 • DPH
 • evidence majetku
 • uzávěrkové operace
 • ostatní dle potřeby

   Daně:

 • daň z příjmu fyzických osob včetně přehledů pro ZP a OSSZ
 • daň z příjmu právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • silniční daň
 • daň z nemovitosti
 • daň z převodu nemovitosti
 • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
 • ostatní dle potřeby

   Mzdová agenda:

 • vedení mzdového účetnictví a personální agendy pro malé a střední organizace (mzdové rekapitulace, výplatní pásky, výplaty nemocen.dávek, výpočet srážek ze mzdy-exekuce, aj.)
 • nástup a výstup zaměstnance ( OSSZ, ZP)
 • roční přiznání k dani ze závislé činnosti a k dani vybírané srážkou
 • výpočet daně a daňového zvýhodnění daně z příjmu ze závislé činnosti, potvrzení o příjmech
 • zápočtové listy, evidenční listy důchodového pojištění
 • zpracování mzdové agendy včetně hlášení pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

             "Preferujeme individuální přístup, odbornost, vysokou kvalitu našich služeb.
            Cílem je spokojenost našich klientů a dlouhodobá spolupráce."

IMEX CS, spol. s r.o.
Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou
tel./fax.: 483 314 716, tel.: 483 443 320
mobil: 737 573 943
email: sona.imex@email.cz

Copyright IMEX CS, s r.o.