Účetnictví

  • kontrola předaných účetních dokladů
  • kompletní zpracování účetnictví
  • vyhotovení přehledů, knih a evidencí dle zákona a potřeb klientů (kniha přijatých a vydaných faktur, saldokonto, účetní deník, hlavní kniha, kniha majetku, pokladní kniha, aj.)
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a přenesené daň. povinnosti
  • zpracování ostatních daní ( daň z příjmu, daň silniční, daň z nemovitosti, aj.)
  • zpracování všech typů výkazů pro ČSÚ
  • účetní poradenství
  • příprava podkladů ke kontrole a zastupování na úřadech


      Odkazy


             "Preferujeme individuální přístup, odbornost, vysokou kvalitu našich služeb.
            Cílem je spokojenost našich klientů a dlouhodobá spolupráce."

IMEX CS, spol. s r.o.
Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou
tel./fax.: 483 314 716, tel.: 483 443 320
mobil: 737 573 943
email: sona.imex@email.cz

Copyright IMEX CS, s r.o.